Talentonderzoek 2019
Ontdek de 'verborgen' talenten van de BBL-leerling

Bekijk de volledige video

Bekijk hieronder een samenvatting van de opzet en uitkomsten van het onderzoek!

wat hebben we gedaan?

2019 Talentmeting BBL-leerlingen van 10 ROC’s

Onderzoek onder 389 leerlingen

persoonlijkheid
gedrag
competenties
affiniteit
stressindicatoren

400 elementen

Veel wisten we nog niet, verrassende uitkomsten.

Waarom hebben we dit gedaan?


Leerling beter leren kennen en begrip krijgen.


Hoe kunnen we ze vasthouden, er meer uithalen, ze blij maken.


De leerling kan zichzelf beter leren begrijpen.

de Leerling

Verandering
De markt en personeelsbehoefte verandert.

Uitval
Terugbrengen tijdens opleiding en loopbaan.

Blije leerlingen worden productieve monteurs.

Hoe leren ze het liefst?

Door reflecteren

Logica begrijpen.


Afwegen nut en noodzaak.


Vergroot emotionele intelligentie, helpt om effectiever te handelen.

Niet uitleggen en nadoen

Creëer een leeromgeving die ruimte biedt om te ontdekken en fouten te maken. Om bewust stil te staan bij ervaringen, gedrag en het effect.

Wat zijn hun talenten?

Ondernemend
Initiatief
Creatief

Stimuleer initiatief en bied afwisseling.

Waar hebben ze moeite mee?

Sociale competenties
blijven achter

Luisteren.


Onderkennen gevoel, behoeften van anderen.


Klantgerichtheid.

Moeite met regie.
Weinig zelfvertrouwen.
Niet het idee het zelf te kunnen oplossen.

Zorg voor begrip, empathie, manage eigen verwachtingen

Complexe groep met tegenstrijdigheden.

Idee dat ze
“alles weten”
aan de andere kant waaien ze ook vaak met anderen mee

computer
Een deel heeft niks met ICT
en een ander deel heeft er juist wel wat mee.

Ze hebben affiniteit met techniek maar minder met exacte vakken.

Geef ze het gevoel alles te kunnen vragen en stimuleer het maken van eigen keuzes en aanpak.

Zijn ze kwetsbaar en ingewikkeld?

onzeker
Jongeren kunnen onzeker zijn en moeten hun plekje vinden.
Bedrijven moeten ook op de juiste manier aandacht geven.

Ervaren ze stress?

ja ja ja ja ja
Kunnen geen nee zeggen / opofferen /
prestatiedrang / volle agenda en gehaast.

Zorg voor een veilige en vertrouwde werkomgeving.

Het potentieel van de BBL-leerling.

INITIATIEF,
CREATIEF EN
ONDERNEMEND.

Wees je bewust van hun kwetsbaarheid. Investeer en bouw een relatie op. Als relatie echt goed is, kun je het potentieel optimaal benutten en wordt begeleiden makkelijk.